Vademecum Technologa Betonu

Vademecum Technologa Betonu to otwarte wydawnictwo zawierające zbiór podstawowych informacji niezbędnych dla technologa betonu, inwestora oraz użytkownika wyrobów betonowych. Mamy nadzieję, że skorzystają z niego także studenci, projektanci, architekci i inni uczestnicy procesu budowlanego.

Celem autorów jest przekazanie najistotniejszych informacji o składnikach betonu, właściwościach mieszanki betonowej oraz stwardniałego betonu. Zwrócona zostanie także uwaga na pewne zjawiska towarzyszące betonowi i konstrukcjom betonowym w  cyklu życia (korozja, wykwity, rysy i spękania).

Zespół redakcyjny ma nadzieję, iż podjęte przez niego starania pozwolą lepiej poznać podstawowy materiał budowlany jakim jest współczesny beton – nowoczesny i innowacyjny kompozyt  o ciągle nie wyczerpanych możliwościach aplikacyjnych.

Autorzy będą wdzięczni za wszelkie uwagi krytyczne i wskazania co do przyszłościowej zawartości Vademecum.

prof. dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny


 

Vademecum Technologa Betonu - karty do pobrania w formie pliku pdf:
A - SKŁADNIKI BETONU
B - MIESZANKA BETONOWA
B4 - Termika betonu

PDF, 1010.83 KB

C - STWARDNIAŁY BETON
C7 – Skurcz betonu

PDF, 719.87 KB

D - METODY BADAŃ
E - RODZAJE BETONÓW I ZASTOSOWANIE

Katarzyna Synowiec

Koordynator ds.Marketingu Technicznego i Szkoleń

Górażdże Cement SA ul.Cementowa 1, Chorula
47-316 Górażdże
Polska

Maciej Batog

Koordynator ds. Badań i Rozwoju

Downloads