Doradztwo technologiczne

Doradztwo Technologiczne w zakresie produktów marki Górażdże obejmuje:

  • dostarczanie informacji technicznych o produktach oferowanych przez Grupę Górażdże,
  • doradztwo technologiczne w zakresie efektywnego wykorzystania produktów (cement, kruszywa, beton) oferowanych przez Grupę Górażdże,
  • koordynację badań aplikacyjnych cementów, kruszyw i betonów,
  • podnoszenie wiedzy technicznej u Klientów i Producentów w zakresie technologii betonu,
  • inicjowanie tematów naukowo-badawczych mających na celu wytyczenie nowych zastosowań produktów Grupy Górażdże,
  • umacnianie pozycji rynkowej Grupy Górażdże,
  • współpracę z uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo badawczymi i biurami projektów w zakresie promocji i szerokiego stosowania w praktyce budowlanej produktów z oferty Grupy Górażdże,
  • reprezentowanie interesów Klienta wobec Producentów cementu, kruszyw i betonu (analiza parametrów jakościowych, inspirowanie produkcji nowych materiałów, uczestnictwo w naradach jakościowych, realizacja procedury reklamacyjnej).
  • organizację Sympozjów Naukowo-Technicznych dotyczących właściwości i możliwości zastosowania produktów oferowanych przez Grupę Górażdże.

Materiały informacyjne o produktach

Kontakt - Doradztwo Technologiczne dla Górażdże Cement SA