Fundusze Europejskie

 

Konsorcjum Górażdże Cement S.A. i Centrum Technologiczne Betotech Sp. z o.o. realizuje projekt POIR.01.01.01-00-0086/21 “Opracowanie innowacyjnej technologii odzysku i wykorzystania gruzu budowlanego w celu pozyskania surowca do wytwarzania materiałów budowlanych” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój z konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 1/1.1.1/2021 Szybka Ścieżka Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.  

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii odzysku z gruzu budowlanego kruszywa do zastosowania w betonie oraz drobnej frakcji w celu wykorzystania jej do wytwarzania klinkieru portlandzkiego i cementu.  

Górażdże Cement S.A. wraz z Centrum Technologicznym Betotech Sp. z o.o. prowadzą działania zmierzające do wybudowania innowacyjnej instalacji do odzysku materiałów pochodzących z gruzu budowlanego celem ich wykorzystania. 

Projekt recyklingu gruzu betonowego wpisuje się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym, pozwoli on na zredukowanie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania surowców naturalnych. 

  • Wartość projektu ogółem:  10 699 401,74 PLN 
  • Dofinansowanie projektu z UE: 4 279 760,70 PLN