Fundacja GÓRAŻDŻE - Aktywni w Regionie

 

 Współpraca i budowanie partnerskich relacji ze społecznością lokalną jest od wielu lat ważnym elementem misji i działalności biznesowej Grupy Górażdże. Aby wzmocnić i jeszcze skuteczniej realizować swoje społeczne zaangażowanie Grupa Górażdże powołała na początku 2012 roku swoją Fundację pod nazwą Górażdże-Aktywni w Regionie. Jej fundatorami są trzy spółki wchodzące w skład Grupy Górażdże: Górażdże Cement, Górażdże Beton i Górażdże Kruszywa.
Celem  Fundacji  jest stałe wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw o znaczeniu lokalnym i regionalnym na terenach miast i gmin, w których spółki Grupy Górażdże prowadzą swoją działalność produkcyjną.  Aktywni w Regionie realizują swoją działalność  w oparciu o programy grantowe, które definiują preferowane w danym roku kierunki działań oraz określają kryteria i zasady przyznawania darowizn. W okresie sześciu lat działalności (2012-2017) Fundacja dofinansowała ponad 300 projektów oraz zorganizowała kilka kampanii i akcji społecznych na łączną kwotę 3.7 mln złotych, głównie w obszarze sportu, kultury, nauki i edukacji, ochrony środowiska, profilaktyki zdrowia i szeroko rozumianej działalności charytatywnej.
WIĘCEJ ... www.aktywniwregionie.pl