Agrowelt Sp. z o.o.

Agrowelt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choruli przy ul. Cementowej 1, kod 47-316, poczta Górażdże, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418850, posiadająca numer NIP 8971782357, REGON 021866170 o kapitale zakładowym wpłaconym w kwocie 3.502.000,00 zł,

Skład Zarządu Spółki:
Mariusz Soliński – Prezes Zarządu
Krzysztof Filusz – Członek Zarządu
Andrzej Chrzanowski – Członek Zarządu

 

Przeważający przedmiot działalności Spółki wg. PKD: sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Jedynym wspólnikiem Spółki jest Górażdże Cement Spółka Akcyjna, która posiada 35.020 udziałów.

 

Podanie do publicznej wiadomości porozumienia w sprawie uzgodnienia planu połączenia spółek Górażdże Cement S.A. i Agrowelt Sp. z  o.o.