Historia

Najnowsza historia Górażdży zaczęła się w 1977 roku, kiedy w Choruli koło Opola oddano do eksploatacji Cementownię Górażdże - największy i najnowocześniejszy zakład w Polsce i Europie. Cementownia zawdzięcza swoją nazwę sąsiedniej miejscowości Górażdże, gdzie znajdują się złoża i kopalnia kamienia wapiennego, podstawowego surowca do produkcji cementu portlandzkiego.

Tradycje historyczne firmy sięgają XIX wieku, kiedy to na Opolszczyźnie, w okolicy Górażdży, na skalę przemysłową zaczęto produkować wapno.

Po uruchomieniu cementowni w Choruli, została ona włączona, wraz z pobliskim zakładem wapienniczym w Górażdżach do nowo utworzonego przedsiębiorstwa: Zakładów Cementowo-Wapienniczych „Górażdże”( ZCW "Górażdże") .

W 1993 roku państwowowe przedsiębiorstwo zostało sprywatyzowane przy udziale firmy CBR Baltic B.V, która obecnie jest częścią koncernu HeidelbergCement. W połowie lat 90. ZCW Górażdże SA przy wsparciu grupy Heidelberg Cement zaczynają inwestować w krajowe przedsiębiorstwa produkcji kruszyw i betonu towarowego. W efekcie tych działań firma staje się udziałowcem większościowym wielu podmiotów krajowego rynku materiałów budowlanych i zaczyna funkcjonować jako grupa powiązanych kapitałowo spółek.

W 2000 roku następuje fuzja ZCW Górażdże z Cementownią Strzelce Opolskie. Od tego momentu firma zaczyna utrwalać swoją markę jako Górażdże Cement SA. W 2003 roku na rynku pojawia się marka Górażdże Beton i Górażdże Kruszywa, pod którą zaczynają działać powiązane kapitałowo z Górażdże Cement SA spółki zajmujące się produkcją betonu towarowego i kruszyw.

Kalendarium - historia Grupy Górażdże

2012
Zakończenie budowy czwartego młyna cementu - największego młyna kulowego w Europie
2011
Modernizacja linii technologicznej pieca nr 2
2006
Zakup udziałów w Białostockich Kopalniach Surowców Mineralnych Sp. z o.o. (BKSM sp. z o.o.)
2004
Integracja trzech linii biznesowych pod marką Górażdże. Powstanie spółki Górażdze Beton sp. z o.o., utworzenie linii biznesowej Górażdze Kruszywa.
2003
Zakup przemiałowni Ekocem Sp. z o.o.
Modernizacja linii technologicznej pieca nr 1 w Cementowni Górażdże
Uzyskanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001
2001
Uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001
2000
Połączenie Zakładów Cementowo-Wapienniczych "Górażdże" S.A. z Cementownią Strzelce Opolskie S.A. Zarejestrowanie nowej nazwy firmy - Górażdże Cement S.A.
1999
Decyzją głównego akcjonariusza akcje Górażdży zostały wycofane z Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych
1998
Nabycie pakietu kontrolnego udziałów w Opolskich Kopaniach Surowców Mineralnych Sp. z o.o. (OKSM Sp. z o.o.)
1996
Uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9002
Rozpoczęcie strategii inwestowania w krajowe przedsiębiorstwa branży materiałów budowlanych – sukcesywne budowanie Grupy Górażdże m.in. utworzenie CGS Beton Polska Sp. z o.o., zakup udziałów w Zielonogórskich Kopaniach Surowców Mineralnych SA (ZKSM)
1995
Wprowadzenie akcji ZCW "Górażdże" S.A. na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych
1993
Powstanie spółki CBR Baltic B.V. będącej częścią międzynarodowego koncernu HeidelbergCement
Prywatyzacja obu przedsiębiorstw z udziałem inwestora strategicznego
1977
Oddanie do eksploatacji Cementowni Górażdże, utworzenie przedsiębiorstwa Zakłady Cementowo-Wapiennicze "Górażdże"
1976
Oddanie do eksploatacji Cementowni Strzelce Opolskie