Zarząd HM Górażdże Kruszywa sp. z o.o.

Krzysztof Filusz - Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

Aleksander Ryś - Członek Zarządu
Mariusz Soliński - Członek Zarządu
Andrzej Chrzanowski - Członek Zarządu
Wojciech Kupper - Członek Zarządu
Małgorzata Dębowska-Sroka - Członek Zarządu
 


Górażdże Kruszywa Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000026495
NIP: 754-25-24-312
Kapitał zakładowy: 58055000,00