Od 2012 roku firma HeidelbergCement organizuje w ponad 20 krajach na całym świecie konkurs Quarry Life Award – naukowo-edukacyjne przedsięwzięcie, którego celem jest popularyzacja i ochrona walorów przyrodniczych terenów kopalni surowców mineralnych. 

Quarry Life Award 2018

Już po raz czwarty Grupa Górażdże zaprasza studentów, naukowców, uczniów, organizacje pozarządowe i społeczności lokalne do udziału w międzynarodowym konkursie Quarry Life Award, naukowo-edukacyjnym przedsięwzięciu organizowanym przez HeidelbergCement, którego celem jest popularyzacja i ochrona walorów przyrodniczych terenów kopalni surowców mineralnych oraz poszukiwanie nowych pomysłów na ochronę i promocję bioróżnorodności tych terenów.

Tematyka projektów badawczych może obejmować również  zagadnienia związane z rekultywacją, zarządzaniem gospodarką wodną, zarządzaniem glebą i krajobrazem.  Przykładowe tematy projektów mogą dotyczyć techniczno-biologicznej obudowy skarp poeksploatacyjnych, wykorzystania wód z odwodnienia wyrobisk, kształtowania linii brzegowej zbiorników wodnych powstałych w ramach rekultywacji, retencji wód na terenach rekultywowanych, dopasowania składu gatunkowego nasadzeń do jakości dostępnych mas ziemnych i skalnych.

Uczestnicy edycji 2017/2018 będą mogli realizować swoje projekty na terenie czterech kopalń należących do Grupy Górażdże: dwóch kopalni wapienia na Opolszczyźnie: „Strzelce Opolskie” oraz „Górażdże”, a także dwóch kopalń kruszyw: KSM „Wójcice” (woj. opolskie) oraz KSM „Nowogród Bobrzański” (woj. lubuskie), które z uwagi na wysoką wartość przyrodniczą brały również udział w poprzednich edycjach konkursu. Szczegółowe opisy w/w kopalni znajdują się na stronie: www.quarrylifeaward.pl/partycypujace-kopalnie

Zasady udziału w Konkursie
Do udziału w konkursie można zgłaszać się indywidualnie lub zespołowo. Zgodnie z regulaminem zgłoszenia będą przyjmowane do dwóch grup tematycznych: projektów naukowo-badawczych oraz projektów społecznych (szczegóły w załączniku).  Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą zarejestrować się na portalu www.quarrylifeaward.com  (dostępnym także w j. polskim) i za pomocą tego portalu w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2017 r. zgłosić swoją propozycję projektu w jednej z sześciu kategorii. W kolejnym  etapie – do 1 grudnia br. jury krajowe wybierze sześć propozycji projektów, które w następnym etapie - w terminie od stycznia do września 2018 r. będą realizowane w kopalniach.
Nagrody
W nowej edycji Quarry Life Award pula nagród na szczeblu krajowym zwiększyła się do 15 000 euro. Po zakończeniu prac projektowych,  jesienią 2018 roku Jury polskiej edycji wyłoni cztery najlepsze projekty – po dwa z grupy projektów badawczych i dwa z grupy projektów społecznych, których autorzy  otrzymają nagrody w wysokości 5 000 i 2 500 euro. Jednocześnie wszystkie projekty będą indywidualnie oceniane przez międzynarodowe jury i powalczą o nagrody w konkursie międzynarodowym. Najlepsze projekty w każdej z sześciu kategorii otrzymają nagrodę w wysokości 10 000 euro. Natomiast projekt uznany przez jury międzynarodowe za najlepszy w czwartej edycji otrzyma nagrodę główną 30 000 euro!  Zakończenie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się jesienią 2018 roku. 
Regulamin i zasady konkursu, opisy kopalń (flory i fauny), znajdują się na portalu  www.quarrylifeaward.pl/
Na tym samym portalu dostępne są również  projekty z poprzednich trzech edycji Quarry Life Award   (2011/2012 i 2013/2014 i 2015/2016)  pod linkiem  http://www.quarrylifeaward.com/archive

Po kliknięciu na pole Project Focus można wybrać kategorię tematyczną która nas interesuje.

Spotkania informacyjne i wizyty w kopalniach  
Serdecznie zapraszamy Państwa do złożenia wizyty w naszych kopalniach.  Bardzo prosimy, aby za każdym razem termin takiej wizyty uzgadniać z koordynatorem konkursu.