Smart Concrete Solutions

Smart Concrete Solutions to rozwiązanie usprawniające prace na budowie. Dzięki specjalnemu czujnikowi, mocowanemu do prętów zbrojeniowych przy pomocy wbudowanego paska, monitorowany jest proces dojrzewania betonu na budowie. Urządzenie gromadzi dane o temperaturze z dwóch niezależnych źródeł – czujnika na końcu przewodu oraz czujnika wbudowanego w korpus. Automatycznie oblicza wytrzymałość betonu w miejscu wbudowania, stosując metodę dojrzałości betonu zgodnie z normą ASTM C1074. Wyniki i dane są zawsze dostępne poprzez bezpłatną aplikację mobilną. 

Cała usługa obejmuje: przygotowanie receptury, kalibrację czujników, montaż czujników pod nadzorem przedstawicieli Górażdże Beton, odczytywanie wyników. 
Smart Concrete Solutions zapewnia:

  • całodobową dostępność danych
  • szacowanie wytrzymałości betonu w czasie rzeczywistym
  • jedno oprogramowanie do obróbki i prezentacji wyników

Korzyści:

  • skrócenie czasu pielęgnacji betonu
  • szybsza rotacja szalunków
  • szybsze sprężanie betonu
  • pomiar temperatury betonu w konstrukcji, np. masywnej
  • szybsze otwieranie dróg dla ruchu 
  • lepsza kontrola efektywności projektu 

Co to jest dojrzałość betonu?
Kontrola dojrzałości jest nieniszczącą metodą , które pozwala na oszacowanie wytrzymałości na ściskanie betonu we wczesnym okresie dojrzewania w czasie rzeczywistym. Zastosowanie metody dojrzałości na placu budowy eliminuje konieczność przygotowania próbek do badania wytrzymałości pielęgnowanych w warunkach otoczenia. W ten sposób można zoptymalizować harmonogram prac. Funkcja dojrzałości odzwierciedla postęp procesu twardnienia betonu. Wartość funkcji dojrzałości uwzględnia temperaturę betonu i czas dojrzewania. Do wdrożenia tej koncepcji w projekcie wymagana jest kalibracja, której celem jest określenie zależności pomiędzy dojrzałością a wytrzymałością dla konkretnej mieszanki.

 

Smart Concrete Solutions to oszczędność czasu, pieniędzy, zwiększona precyzja pomiaru i dostęp do danych w czasie rzeczywistym.