Relacje z pracownikami

Podstawą rozwoju i sukcesu Grupy Górażdże są Pracownicy. To dzięki ich osobistemu zaangażowaniu, wiedzy, kompetencji i kreatywności firma się rozwija i umacnia swoją markę.
W duchu realizacji tego założenia staramy się być modelowym pracodawcą, który jest zainteresowany nawiązywaniem długofalowych stosunków pracy umożliwiających inwestowanie w rozwój kompetencji osobistych naszych Pracowników.

Jako pracodawca jesteśmy zainteresowani rozwojem kompetencji zawodowych naszych pracowników. Służą temu szkolenia organizowane przez firmy zewnętrzne, a także środki finansowe przeznaczane corocznie przez Grupę na uczestnictwo naszych Pracowników w ramach studiów wyższych i podyplomowych oraz kursów językowych. W ostatnich latach największy nacisk kładziemy na wewnętrzne programy szkoleniowo-rozwojowe organizowane w ramach Grupy Górażdże a także programy międzynarodowe organizowane przez koncern HeidelbergCement. Należą do nich m.in.  organizowane w Grupie Górażdże Programy Kształcenia Młodych Talentów, kierowane do młodych, wyróżniających się dużym potencjałem rozwojowym osób rozpoczynających karierę w strukturach Grupy oraz Programy Doskonalenia Kompetencji Menedżerskich, skupiające się na doskonaleniu kompetencji pracowników z dużym praktycznym doświadczeniem i sukcesami zawodowymi.

Będąc częścią koncernu HeidelbergCement niezwykle istotne jest dla nas rozwijanie międzynarodowych kompetencji zawodowych naszych pracowników, gotowych do realizacji projektów realizowanych w różnych częściach świata. Obecnie nasi eksperci pełnią kluczowe funkcje w projektach rozwojowych koncernu prowadzonych na Ukrainie, w Rosji i Kazachstanie, krajach Beneluksu, Turcji, na kontynencie afrykańskim, a także w Niemczech.

Preferujemy pracę zespołową opartą na wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i innowacyjności interdyscyplinarnych zespołów pracowniczych. Nasze systemy wynagradzania w ścisły sposób uzależniają wysokość płac pracowników od wyników finansowych osiąganych przez Grupę oraz od oceny realizacji celów indywidualnych.

Dla zapewnienia odpowiednich zasobów do realizacji ambitnych celów biznesowych Grupy tworzymy plany sukcesji a także kadrę rezerwową. Dzięki dokonywanej ocenie pracy i potencjału naszych pracowników w ramach Systemu Ocen Pracowniczych możemy „zarządzać naszymi talentami”.

Celem zabezpieczenia przyszłych zasobów dla realizacji strategii rozwoju Grupy Górażdże prowadzimy bliską współpracę z uczelniami wyższymi: między innymi Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Śląską w Gliwicach, Politechniką Wrocławską i Opolską, Uniwersytetami Ekonomicznymi w Krakowie oraz Wrocławiu a także Uniwersytetem Opolskim.

W praktyce stosujemy zasadę otwartej komunikacji i dialogu z pracownikami. Wykorzystujemy w tym celu rozmaite kanały komunikacyjne takie jak: Intranet, wewnętrzne publikatory informacyjne: Górażdże INFO, Bezpieczne Górażdże, Sygnały a także spotkania informacyjne z Pracownikami, Związkami zawodowymi oraz Radą Pracowników.