Nasze cele

Idea zrównoważonego rozwoju jest niezwykle ważnym elementem strategii biznesowej Heidelberg Materials Polska i koncernu Heidelberg Materials. Opieramy naszą działalność na trzech filarach zrównoważonego rozwoju: środowiskowym, społecznym i ekonomicznym. Nieustannie pracujemy nad minimalizowaniem naszego oddziaływania na środowisko i rozsądnie gospodarujemy naturalnymi zasobami, które stanowią podstawę naszej działalności ekonomicznej. Jako firma społecznie odpowiedzialna działamy w celu stworzenia bezpiecznych miejsc pracy dla naszych pracowników, a także dbamy o dobre relacje z sąsiadami naszych zakładów, biorąc aktywny udział w życiu społeczności lokalnych.

Główne założenia w zakresie realizacji strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy Heildelberg Materials zostały zdefiniowane w dokumencie Zobowiązania na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (Sustainability Commitments 2030 ). Jest to program, który określa najważniejsze cele i zobowiązania długoterminowe koncernu Heidelberg Materials w sześciu obszarach:

  • Napędzanie potencjału gospodarczego i innowacji
  • Osiągnięcie doskonałości w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
  • Ograniczenie wpływu na środowisko
  • Prowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym   
  • Bycie dobrym sąsiadem
  • Zapewnianie Zgodności i budowanie Przejrzystości

W oparciu o dokument Sustainability Commitments 2030,  dla każdego z sześciu w/w obszarów zostały opracowane szczegółowe Cele Zrównoważonego Rozwoju dla Heidelberg Materials Polska.

Downloads