Centrum Technologiczne BETOTECH


 

Heidelberg Materials Polska, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz swoich Klientów, zadbała rownież o profesjonalne doradztwo i badania oferowanych produktów oraz ich zastosowania. W tym celu w ramach struktur Heidelberg Materials Polska działa Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. , gdzie wykwalifikowany personel przy pomocy laboratoriów, wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą, świadczy usługi doradztwa i badań laboratoryjnych w szeroko pojętym zakresie materiałów budowlanych. Strategia działania zorientowana jest głównie na wsparcie skierowane do spółek należących do Heidelberg Materials Polskae oraz prowadzenie działań rynkowych, ukierunkowanych na pomoc Klientom Heidelberg Materials Polska.
Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. spełnia w strukturach Heidelberg Materials Polska trzy zasadnicze funkcje:

  • laboratorium zakładowego, prowadzącego bieżącą kontrolę jakości produkcji spółek Gorażdże Beton i Gorażdże Kruszywa oraz nadzór Zakładowych Systemów Jakości,
  • centrum usług profesjonalnego doradztwa technologicznego i szkoleń,
  • jednostki badawczo-rozwojowej, w ramach której prowadzone są prace nad nowymi produktami i technologiami dla wszystkich linii biznesowych Heidelberg Materials Polska

Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. skupia w swojej strukturze regionalne laboratoria wraz z terenowymi punktami kontroli oraz Laboratorium Materiałów Budowlanych akredytowane w zakresie AB 829Centrum dostarcza niezbędnej wiedzy technologicznej oraz rozwiązań, które wydatnie wpływają na pozycję Heidelberg Materials Polska oraz poszerzenie oferty produktowej. Ważnym elementem jego działalności jest współpraca z jednostkami naukowymi, wyższymi uczelniami i instytutami badawczymi. Wzajemna wymiana informacji przynosi korzyści zarówno w zakresie oceny wyników uzyskanych w ramach prac badawczo-rozwojowych, jak i możliwości ich zastosowań w skali przemysłowej.

W usługi profesjonalnego doradztwa i szkoleń zaangażowany jest wykwalifikowany personel inżynierski.
W ramach tych działań przekazywana jest najnowsza wiedza w różnych dziedzinach związanych z szeroko pojętymi materiałami budowlanymi – począwszy od wymagań, właściwości, poprzez możliwości i przykłady zastosowań, aż do rzetelnych informacji z zakresu systemów jakości. Są to nieodłączne elementy, z którymi wiąże się rozwój każdej firmy, a znajomość tych zagadnień niejednokrotnie staje się kluczowym elementem konkurencyjności.

Laboratorium w Dąbrowie Górniczej

Zarząd Centrum Technologicznego BETOTECH Sp. z o.o.

Laboratorium Materiałów Budowlanych

Dane kontaktowe

Laboratorium w Poznaniu