Centrum Technologiczne BETOTECH


 

Grupa Górażdże, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz swoich Klientów, zadbała rownież o profesjonalne doradztwo i badania oferowanych produktów oraz ich zastosowania. W tym celu w ramach struktur Grupy Górażdże działa Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. , gdzie wykwalifikowany personel przy pomocy laboratoriów, wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą, świadczy usługi doradztwa i badań laboratoryjnych w szeroko pojętym zakresie materiałów budowlanych. Strategia działania zorientowana jest głównie na wsparcie skierowane do spółek należących do Grupy Górażdże oraz prowadzenie działań rynkowych, ukierunkowanych na pomoc Klientom Grupy Górażdże.
Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. spełnia w strukturach Grupy Gorażdże trzy zasadnicze funkcje:

  • laboratorium zakładowego, prowadzącego bieżącą kontrolę jakości produkcji Gorażdże Beton i Gorażdże Kruszywa oraz nadzór Zakładowych Systemów Jakości,
  • centrum usług profesjonalnego doradztwa technologicznego i szkoleń,
  • jednostki badawczo-rozwojowej, w ramach ktorej prowadzone są prace nad nowymi produktami i technologiami dla wszystkich linii biznesowych Grupy Gorażdże.

Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. skupia w swojej strukturze regionalne laboratoria wraz z terenowymi punktami kontroli oraz Laboratorium Materiałów Budowlanych akredytowane w zakresie AB 829Centrum dostarcza niezbędnej wiedzy technologicznej oraz rozwiązań, ktore wydatnie wpływają na pozycję Grupy Górażdże oraz poszerzenie oferty produktowej. Ważnym elementem jego działalności jest współpraca z jednostkami naukowymi, wyższymi uczelniami i instytutami badawczymi. Wzajemna wymiana informacji przynosi korzyści zarówno w zakresie oceny wyników uzyskanych w ramach prac badawczo-rozwojowych, jak i możliwości ich zastosowań w skali przemysłowej.

W usługi profesjonalnego doradztwa i szkoleń zaangażowany jest wykwalifikowany personel inżynierski.
W ramach tych działań przekazywana jest najnowsza wiedza w różnych dziedzinach związanych z szeroko pojętymi materiałami budowlanymi – począwszy od wymagań, właściwości, poprzez możliwości i przykłady zastosowań, aż do rzetelnych informacji z zakresu systemow jakości. Są to nieodłączne elementy, z którymi wiąże się rozwój każdej firmy, a znajomość tych zagadnień niejednokrotnie staje się kluczowym elementem konkurencyjności.

Laboratorium w Dąbrowie Górniczej

Zarząd Centrum Technologicznego BETOTECH Sp. z o.o.

Laboratorium Materiałów Budowlanych

Dane kontaktowe

Laboratorium w Poznaniu