Relacje Inwestorskie

 W tym miejscu znajdą Państwo informacje i komunikaty skierowane do akcjonariuszy oraz ogłoszenia Górażdże Cement S.A. wynikające z Kodeksu Spółek Handlowych.
You can find here information and notes addressed to shareholders as well as announcements of Górażdże Cement S.A. resulting from Code of Commercial Companies.

 

Podanie do publicznej wiadomości porozumienia w sprawie uzgodnienia planu połączenia spółek Górażdże Cement S.A. i Agrowelt Sp. z  o.o.

 

 

Zawiadomienie o połączeniu ze spółką Agromir Sp. z o.o.

 Zarząd Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli, ul. Cementowa 1, 47-316 Górażdże - Spółki przejmującej, zawiadamia, iż na podstawie uchwały z 23.01.2023 r. Agromir sp. z o.o. (KRS 591765) – Spółki przejmowanej oraz postanowienia Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział VIII KRS, sygn. akt OP.VIII NS-REJ.KRS/001178/23/638  z 28.02.2023 r., dokonano połączenia spółek przez inkorporację.

Podanie do publicznej wiadomości porozumienia w sprawie uzgodnienia planu połączenia spółek Górażdże Cement S.A. i Agromir Sp. z o.o.