Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o.

ZARZĄD SPÓŁKI

Artur Golda - Prezes Zarządu
Mariusz Saferna - Członek Zarządu
Katarzyna Synowiec - Członek Zarządu
Jacek Zalewski - Członek Zarządu
Grzegorz Franus - Członek Zarządu
___________________________________________________________________________________

Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód
VIII Wydział Gospodarczy
Numer KRS 0000095010
NIP 894-10-25-373
REGON 930761450
kapitał zakładowy
200 000,00 PLN