Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. - Dane kontaktowe

Locations

More info by clicking the pins

Centrum Technologiczne
BETOTECH sp. z o.o.

Siedziba spółki
ul. Roździeńskiego 14
41-306 Dąbrowa Górnicza

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
Katowice Wschód
VIII Wydział Gospodarczy
Numer KRS 0000095010
NIP 894-10-25-373
REGON 930761450
kapitał zakładowy
200 000,00 PLN
 

Laboratorium w Dąbrowie Górniczej

Laboratorium Materiałów Budowlanych

Laboratorium w Poznaniu