Heidelberg Materials
Jesteśmy jednym z największych na świecie producentów materiałów budowlanych. W ponad 40 krajach marka Heidelberg Materials jest synonimem kompetencji i jakości. 44.900 pracowników gwarantuje każdego dnia, że nasze hasło  "for better building" tętni życiem.

oelzetalbruecke_fuchs_3388_3_0.jpg

Niezawodne i innowacyjne produkty dla Zrównoważonego Budownictwa
 
Nasz asortyment produktów obejmuje specjalne materiały budowlane do redukcji zanieczyszczeń powietrza, o bardzo wysokiej dynamice narastania wytrzymałości na nawierzchnie dróg, lub z kolorowymi pigmentami.

Quarry Life Award 

Quarry Life Award to międzynarodowy konkurs przyrodniczy dla młodych naukowców. Naszym celem jest popularyzacja wiedzy na temat walorów przyrodniczych naszych kopalni. W ten sposób pragniemy przyczynić się do dalszego zwiększania różnorodności biologicznej tych terenów. Możesz nam w tym pomóc, uczestnicząc w Quarry Life Award.

Heidelberg Materials na świecie

Heidelberg Materials jest jednym z największych na świecie producentów materiałów budowlanych. W 60 krajach marka Heidelberg Materials jest synonimem kompetencji i jakości. Około 63 tysięcy pracowników zatrudnionych w 3000 zakładów gwarantuje każdego dnia, że nasza dewiza "for better building" tętni życiem.
Główna działalność koncernu obejmuje produkcję i dystrybucję cementu i kruszyw, dwóch podstawowych surowców do produkcji betonu. Podstawową ofertę asortymentową uzupełniają  działania związane z produkcją betonu towarowego, wyrobów betonowych i prefabrykatów betonowych. W niektórych krajach koncern zajmuje się też produkcją asfaltu i takich materiałów budowlanych jak: cegły, dachówki, wapno lub cegły wapienno-piaskowe. Ponadto Heidelberg Materials oferuje usługi w zakresie światowego handlu cementem i węglem drogą morską.

Produkcja cementu charakteryzuje się wysoką energochłonnością oraz intensywnym zużyciem surowców. Dlatego też swój długoterminowy sukces Heildelberg Materials buduje w oparciu o zrównoważone praktyki biznesowe. Obejmują one takie obszary jak: zapewnienie dostępu do złóż surowców, wydajne i innowacyjne procesy produkcyjne, rozwój nowych produktów oraz wykorzystania alternatywnych surowców oraz paliw. Heidelberg Materials prowadzi również aktywne działania na rzecz promocji biologicznej różnorodności na terenach swoich kopalni.