Zarząd HM Górażdże Beton sp. z o.o.

Sebastian Kaszuba - Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
Artur Golda      - Członek Zarządu
Jacek Żabski      - Członek Zarządu
Dawid Filipczak      - Członek Zarządu
Wojciech Janas      - Członek Zarządu

 


Górażdże Beton Sp. z o.o.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu
VIII Wydział Gospodarczy
Numer KRS 0000051234
NIP 631-19-07-461
REGON 273316094
kapitał zakładowy
181.576.000,00 PLN