Certyfikaty Systemów Zarządzania

Górażdże Cement SA spełniają wymagania norm Systemów Zarządzania:
Polityka Zarządzania
Cykl życia produktu – Deklaracja Środowiskowa Cementu

ISO 45001:2018 PL 

ISO 45001:2018 EN 

ISO 17025:2018 Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego
ISO 9001:2015 PL 
ISO 9001:2015 EN 
ISO 14001:2015 PL 
ISO 14001:2015 EN

Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 9001:2015 pierwsza strona.

Certyfikat Systemu Zarządzania ISO 14001:2015.

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego .

Certyfikat Systemu Zarządzania - ISO 45001:2018 - pierwsza strona.