Agromir Sp. z o.o.

Agromir Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choruli przy ul. Cementowej 1, kod 47–316, poczta Górażdże, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000591765, posiadająca numer NIP 8961546632, REGON 363243690 o kapitale zakładowym wpłaconym w kwocie 400.000,00 zł,

Skład Zarządu Spółki:
Mariusz Soliński – Prezes Zarządu
Krzysztof Filusz – Członek Zarządu
Ryś Aleksander – Członek Zarządu

Przedmiot działalności Spółki:  dzierżawa gruntów

Jedynym wspólnikiem Spółki jest GÓRAŻDŻE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA, która posiada 4.000 udziałów.

 

Podanie do publicznej wiadomości porozumienia w sprawie uzgodnienia planu połączenia spółek Górażdże Cement S.A. i Agromir Sp. z o.o.