Laboratorium Centrum Technologicznego BETOTECH w Poznaniu obejmuje swoją działalnością wytwórnie Górażdże Beton zlokalizowane w centralnej Polsce - (Poznań, Konin).
Możliwości badawcze Laboratorium w Poznaniu są następujące:

 • Badanie cech stwardniałego betonu
  -
  wytrzymałość na ściskanie
  - mrozoodporność
  - wodoszczelność
  - nasiąkliwość
 • Badanie mieszanki betonowej:
  - badanie konsystencji
  - badanie zawartości powietrza
 • Badanie kruszyw:
  -
  analiza sitowa
  - wilgotność

Tomasz Adamczuk

Technolog Regionu - Kierownik Laboratorium