Laboratorium w Dąbrowie Górniczej

Laboratorium Centrum Technologicznego BETOTECH mieści się w siedzibie głównej spółki w Dąbrowie Górniczej. Swoim zasięgiem działania obejmuje wytwórnie Górażdże Beton zlokalizowane na terenie południowej Polski oraz odpowiada za Zakładową Kontrolę Produkcji kopalni Górażdże Kruszywa. Możliwości badawcze laboratorium w Dąbrowie Górniczej są następujące:

  • wytrzymałość na ściskanie betonu oraz prefabrykatów betonowych (dwie prasy - 3000 kN i 4000 kN)
  • wytrzymałość na zginanie betonu oraz prefabrykatów betonowych
  • przepuszczalność wody przez beton (do stopnia W12)
  • mrozoodporność betonu
  • nasiąkliwość betonu
  • skład ziarnowy kruszyw
  • odporność kruszyw na rozdrabnianie (wskaźnik Los Angeles)
  • reaktywność alkaliczna kruszyw
  • monitorowanie przebiegu temparatury w twardniejacym masywie betonowym

Mirosław Saferna

Kierownik Laboratorium w Dąbrowie Górniczej