Compliance

System raportowania Compliance

Aby wesprzeć nasze zaangażowanie w przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i międzynarodowych standardów etycznych, oferujemy naszym pracownikom i osobom zewnętrznym możliwość zgłaszania wątpliwości dotyczących wszelkiego rodzaju zachowań niezgodnych z prawem lub naruszeń konwencji międzynarodowych za pośrednictwem naszej infolinii ds. zgodności SpeakUp.

Przykładowe rodzaje incydentów, które należy zgłosić:

  • Korupcja, przekupstwo, łapówki
  • Praca dzieci lub praca przymusowa
  • Dyskryminacja
  • Naruszenie ochrony danych/naruszenie prywatności
  • Kwestie środowiskowe/zrównoważony rozwój
  • Kwestie BHP, itp.

Opis zdarzenia powinien być jak najbardziej precyzyjny i prosty.

Zasady

Na życzenie zgłoszenie może zostać dokonane anonimowo. Przesłane zgłoszenia incydentów traktowane są poufnie i w sposób pozwalający uniknąć jakichkolwiek działań odwetowych wobec osoby zgłaszającej.

 

Dostęp do SpeakUp

Dostęp do portalu internetowego SpeakUp można uzyskać klikając https://heidelbergmaterials.speakup.report/speakup

Portal zapewnia komunikację pomiędzy zgłaszającym a osobą badającą zgłoszenie, z możliwością zapewnienia pełnej anonimowości zgłaszającego, jeśli jest to wymagane.

Numer telefonu infolinii SpeakUp:

 Polska – bezpłatna linia telefoniczna: 0080 0012 953

Kontakt

Izabela Zajdel
Compliance Officer
Górażdże Cement S.A.
tel. +48 77 777 8109