Uniwersytet Betonu Grupy Górażdże

Uniwersytet Betonu Grupy Górażdże (UBGG) to największy projekt edukacyjny w Polsce adresowany do studentów wydziałów budownictwa. Głównym założeniem projektu jest szeroka popularyzacji wśród studentów budownictwa najnowszych trendów w technologii produkcji materiałów budowlanych, zdobycie wiedzy praktycznej, przygotowanie studentów do wykonywanego w przyszłości zawodu inżyniera i łączenie edukacji z biznesem. Program, finansowany w całości przez Górażdże Cement SA, realizowany jest co dwa lata, tak aby objąć każde dwa roczniki kończące naukę. Projekt objęty jest honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 

23 uczelnie techniczne, 300 najzdolniejszych studentów budownictwa
Projekt UBGG obejmuje organizację sesji wyjazdowych, podczas których studenci mają możliwość poznania zakładów Grupy Górażdże, jak również najnowocześniejszych zakładów partnerów biznesowych Grupy Górażdże. Studenci poznają innowacyjne technologie, uczestniczą w warsztatach, zajęciach praktycznych i wykładach prowadzonych przez ekspertów Górażdży. Ważnym elementem projektu UBGG są  konkursy wiedzy o najnowszych technologiach stosowanych w budownictwie. W pierwszej edycji programu (2011/2012) wzięło udział 170 studentów dwóch ostatnich lat budownictwa z 17 uczelni technicznych z całego kraju. Do II edycji, zakończonej w 2014 r. zgłosiło się już 300 studentów z 23 uczelni technicznych czyli prawie wszystkie uczelnie w kraju potwierdziły swój udział w projekcie.

WIĘCEJ...