Beton towarowy

Firma Górażdże Beton posiada w swoim asortymencie betony towarowe wszystkich klas wytrzymałościowych wskazanych w normie PN-EN 206, w klasach wytrzymałości od C8/10 do C55/67 w konsystencjach od S1 do S5. Produkuje betony projektowane i recepturowe wg wskazań przekazanych przez Klienta. Technologia, wg której prowadzona jest produkcja betonu towarowego, dostarczana i nadzorowana jest przez wyspecjalizowane laboratorium Centrum Technologiczne BETOTECH Sp. z o.o. Wszystkie zakłady mają wdrożony własny system zachowania jakości – ZKP, który w sposób ciągły jest doskonalony.
Zakłady firmy Górażdże Beton pracują w cyklu zamkniętym. Oznacza to, iż nadmiarowe ilości mieszanki betonowej klient może po odpowiednich uzgodnieniach zwrócić do producenta i tam dokonać utylizacji.

Klasy betonu zwykłego:

C 8/10

C 25/30

C 45/55

C 70/85

C 12/15

C 30/37

C 50/60

C 80/95

C 16/20

C 35/45

C 55/67

C 90/105

C 20/25

C 40/50

C 60/75

C 100/115

Skład betonu zwykłego powinien być tak dobrany, aby zostały spełnione określone dla mieszanki betonowej i betonu wymagania, łącznie z konsystencją, gęstością, wytrzymałością, trwałością, ochroną przed korozją stali w betonie, z uwzględnieniem procesu produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.