System Dystrybucji Energii Elektrycznej

Strona zawiera informacje i instrukcje dla firm zainteresowanych odbiorem energii elektrycznej z Górażdze Cement SA.

REMIT

Strona zawiera informacje nawiązujące do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (ang. Regulation on wholesale Energy Market Integrity and Transparency).