Górażdże Kruszywa

Górażdże Kruszywa to znaczący na polskim rynku producent kruszyw naturalnych. Linia biznesowa Górażdże Kruszywa obejmuje działalność 17 kopalni surowców mineralnych zlokalizowanych głównie na terenie południowo-zachodniej i północno-wschodniej Polski. W pełni zautomatyzowane zakłady dysponują nowoczesnym sprzętem do wydobywania kruszywa spod lustra wody, są wyposażone w urządzenia do przeróbki i uszlachetniania kruszyw.

Asortyment produkcji obejmuje szeroką gamę kruszyw naturalnych (żwiry i piaski), kruszywa naturalne łamane oraz kruszywa specjalne. Kruszywa, wydobywane w górażdżańskich kopalniach, znajdują zastosowanie przy produkcji betonu towarowego i betonów specjalnych, elementów betonowych, suchych zapraw i tynków.