Piasek to naturalny materiał drobnoziarnisty, który jest luźną skałą osadową złożoną 
przede wszystkim z kwarcu. Wielkość ziaren waha się w zależności od asortymentu w przedziale:

 • dla piasku 0/1 mm od 0,0625 do ok. 1,0 mm.
 • dla piasku 0/2 mm od 0,0625 do ok. 2,0 mm
 • dla piasku 0/4 mm od 0,0625 do ok. 4,0 mm

Zastosowanie

Piaski mają szerokie zastosowanie w różnych segmentach budownictwa, a przede wszystkim :

 • do produkcji różnego rodzaju betonu, w tym betonu towarowego i prefabrykatów budowlanych (kostka, krawężniki, bloczki fundamentowe, kręgi betonowe, ogrodzenia betonowe, belki stropowe, palisady, obrzeża, płyty drogowe, płyty chodnikowe);
 • do produkcji zapraw murarskich, tynkarskich w budownictwie przemysłowym i mieszkaniowym
 • do produkcji suchych zapraw tynkarskich, klejów
 • do produkcji podsypek cementowo-piaskowych
 • do wykonywania ziemnych robót budowlanych tj. trwałych nasypów, zasypywania wykopów w budownictwie drogowym
 • do robót budowlanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym, np. jako
 • podsypka (podbudowa) pod kostkę brukową i betonową
 • do zimowego utrzymania dróg i chodników
 • do warstw filtracyjnych
 • do aranżacji terenów sportowo-rekreacyjnych (plaże, boiska do piłki plażowej,itp.).

Kruszywo drobne spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z europejskimi:

 • PN–EN 12620 - Kruszywa do betonu;
 • PN–EN 13139 - Kruszywa do zapraw;
 • PN–EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;
 • PN–EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;

Locations

More info by clicking the pins

Gdzie można kupić?

Woj. Opolskie:

Woj. Śląskie :

Woj. Dolnośląskie:

Woj. Lubuskie:

Woj. Podlaskie:

Woj. Łódzkie: