Piasek suszony-kwarcowy 0/0,5 mm; 0,5/1,0 mm; 0/1 mm

Piasek suszony – kwarcowy, to drobnoziarnisty materiał o uziarnieniu: od 0,063 mm do 0,5 mm; od 0,5 mm do 1,0 mm; od 0,063 mm do 1,0 mm.
Piaski suszone – kwarcowe oferujemy luzem, w workach foliowych po 25 kg lub w big-bagach.

W piaskach suszonych utrzymana jest jednorodność parametrów fizyko-chemicznych przy stabilnej zawartości kwarcu w przedziale 96-98%.

Zastosowanie

Specyficzne cechy piasków suszonych, takie jak: uziarnienie, wysoka temperatura spiekania, wysoka twardość i wytrzymałość powodują, że piasek ten wysoko ceniony jest na rynku:

 • chemii budowlanej (tynki, kleje, zaprawy)
 • jako wkład do kotłów fluidalnych
 • jako wypełniacz nawierzchni boisk sportowych
 • do produkcji posadzek żywicznych i antykorozyjnych
 • do piaskowania powierzchni metalicznych.

Produkt wykorzystywany jest również do:

 • betonów towarowych
 • wielkowymiarowych wyrobów betonowych prefabrykowanych
 • sporządzania zapraw murarskich i tynkarskich oraz
 • wykonawstwa specjalistycznych robót inżynieryjnych.

Piasek suszony spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z europejskimi:

 • PN–EN 12620 Kruszywa do betonu;
 • PN–EN 13139 Kruszywa do zapraw;
 • PN–EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;
 • PN–EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Gdzie można kupić?