Pospółka to wielofrakcyjny materiał naturalny, pozyskiwany bezpośrednio z wyrobiska.

Zastosowanie

Ze względu na dobre właściwości mechaniczne i filtracyjne, wysoki współczynnik zagęszczenia oraz dużą nośność, mieszanki znajdują szerokie zastosowanie w drogownictwie i budownictwie:

  • jako materiał do wykonywania nasypów (kolejowych, drogowych), zasypywania wykopów;
  • jako materiał do wymiany podłoża pod skomplikowane obiekty budowlane oraz podbudowę pod fundamenty;
  • do wykonania warstw odsączających nasypów drogowych oraz warstw filtracyjnych przy budowie autostrad i oczyszczalni ścieków;
  • do produkcji betonów i prefabrykatów budowlanych;
  • na podbudowy pod kostkę betonową i granitową;
  • ze względu na właściwości zagęszczające nadaje się również do budowy i remontów nawierzchni dróg gruntowych, polnych i leśnych.

Kruszywo o wskazanych uziarnieniach spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z europejskimi:

  • PN–EN 12620 - Kruszywa do betonu;
  • PN–EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;
  • PN–EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Gdzie można kupić?