Kruszywo wapienne o barwie jasnoszarej lub żółtawej, pochodzi ze złoża Strzelce Opolskie.

Zastosowanie

Mieszanka wapienna o uziarnieniu ciągłym od 0 do 10 mm może być zastosowana do:

  • stabilizacji gruntu
  • jako dodatek do cementu (kruszywo wapienne spełnia wymagania normy PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku).
Miejsce eksploatacji wapienia: poziom II, warstwy terebratulowe
Frakcje ziarnowe: 0/10mm
Zawartość węglanu wapniowego:

śr.91%
(wymaganie normy PN-EN 197-1 pkt 5.2.6. min.75%)

Średnia zawartość tlenków: SiO2 2,4-5,5%
Średnia zawartość tlenków: Al2O3 0,7-2,5%
Średnia zawartość tlenków: Fel2O3 0,4-0,65%
Średnia zawartość tlenków: CaO 50-53%
Zawartość gliny: 0,87g/ 100g do 0,69 g/ 100g
(wymaganie normy PN-EN 933-9 pkt 5.2.6. max 1,20g / 100g)
Zawartość węgla organicznego: Z badań wstępnych typu - petrografia: brak TOC

Wg procedury badawczej GIG –S.C.-1/PB-21:
0,10% frakcja 0/2 mm
0,22% frakcja 0/8 mm

(Wymaganie normy PN-EN 197-1 pkt 5.2.6. dla LL max 0,20% masy; dla L max 0,50% masy)