Kruszywo 0/2 extra (piasek extra) jest kruszywem drobnym, naturalnym wykorzystywanym do produkcji wyrobów, w których nie dopuszczalna jest zawartość części organicznych. Produkt charakteryzuje się stabilnością parametrów fizyko-chemicznych oraz wysoką czystością, co wynika ze sposobu jego uszlachetniania w procesie na mokro, przy użyciu separatora fluidalnego ASTRO 2400/3.
Kruszywo 0/2 extra z uwagi na bardzo wysoki stopień czystości wykorzystywane jest przede wszystkim do produkcji dachówki betonowej i spełnia wszystkie wymagania związane z tym zastosowaniem, a mianowicie:

 • stabilny skład ziarnowy w przedziale 0/2mm,
 • całkowity brak zanieczyszczeń organicznych oraz 
 • brak śladowych części „węgla”.

Zastosowanie

 • produkcja dachówek betonowych
 • do betonów towarowych
 • do wielkowymiarowych wyrobów betonowych prefabrykowanych
 • do sporządzania zapraw murarskich i tynkarskich
 • do wykonawstwa specjalistycznych robót inżynieryjnych.

Kruszywo 0/2 extra spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z europejskimi:

 • PN–EN 12620 Kruszywa do betonu;
 • PN–EN 13139 Kruszywa do zapraw;
 • PN–EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;
 • PN–EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Gdzie można kupić?

Woj. Opolskie: