Piasek 0/2 CBR jest kruszywem naturalnym, drobnoziarnistym, pochodzenia rzecznego, o stabilnym składzie ziarnowym i wysokiej (>92%) zawartości kwarcu. Wyrób ten zawiera od 55 do 80% frakcji poniżej 0,5 mm, co klasyfikuje go w grupie najdrobniejszych kruszyw, FP wg PN-EN 12620.

Zastosowanie

Ze względu na wysoki współczynnik zagęszczenia wyrób znajduje szerokie zastosowanie w drogownictwie i budownictwie:

  • jako materiał do wykonywania nasypów (kolejowych, drogowych), do zasypywania i uszczelniania wykopów;
  • jako materiał do wymiany podłoża
  • do produkcji betonów i prefabrykatów budowlanych
  • ze względu na właściwości zagęszczające nadaje się na podbudowy pod kostkę betonową i granitową, do remontów dróg gruntowych, polnych i leśnych.

Piasek 0/2 CBR spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z europejskimi:

  • PN–EN 12620 - Kruszywa do betonu;
  • PN–EN 13139 - Kruszywa do zapraw;
  • PN–EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;
  • PN–EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu;

Gdzie można kupić?

Woj. Lubuskie: