Żwiry 1/4 2/8 8/16 2/16 16/31,5 31,5/63 mm

Żwiry to naturalny materiał gruboziarnisty, który jest okruchową skałą o luźnej postaci, złożoną z obtoczonych okruchów skał i minerałów o średnicy ziaren większych od 2 mm i dochodzących do 63 milimetrów.

Wielkość ziaren żwiru poszczególnych asortymentów mieści się w przedziale:

 • 1,0 mm do 4,0 mm dla frakcji 1/4 mm
 • 2,0 mm do 8,0 mm dla frakcji 2/8 mm
 • 8,0 mm do 16,0 mm dla frakcji 8/16 mm
 • 2,0 mm do 16,0 mm dla frakcji 2/16 mm
 • 16,0 mm do 31,5 mm dla frakcji 16/31,5 mm

Zastosowanie

Żwiry o uziarnieniu w przedziale 2 do 63 mm znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie i drogownictwie:

 • do produkcji betonu towarowego jak również:
 • betonu architektonicznego
 • betonu posadzkowego
 • betonu kontraktorowego
 • betonu samozagęszczalnego
 • betonu hydrotechnicznego
 • do produkcji masywnych elementów betonowych
 • do produkcji galanterii i prefabrykatów budowlanych
 • w przemyśle materiałów autoklawizowanych
 • do produkcji podbudów z chudego betonu
 • do wykonywania robót budowlanych jako materiał na podbudowy, nasypy, umocnienia gruntów
 • do wykonywania robót budowlanych jako materiał filtracyjny, drenażowy, do opasek melioracyjnych wokół budynków
 • jako materiał dekoracyjny w ogrodnictwie, przy tworzeniu zielonej architektury.

Kruszywo grube spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z europejskimi:

 • PN–EN 12620 - Kruszywa do betonu;
 • PN–EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;
 • PN–EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Locations

More info by clicking the pins

Gdzie można kupić?

Woj. Opolskie:

Woj. Śląskie :

Woj. Dolnośląskie:

Woj. Lubuskie:

Woj. Podlaskie:

Woj. Łódzkie: