Kruszywa wapienne 0/31,5 0/63 31,5/63 mm

Kruszywo wapienne o barwie jasnoszarej lub żółtawej, pochodzi ze złoża Strzelce Opolskie.

Zastosowanie

Kruszywa wapienne o uziarnieniu ciągłym od 0 do 63 mm stosowane są do:

  • mieszanek stabilizacyjnych i mrozoodpornych
  • jako warstwa pomocnicza i mrozoodporna oraz warstwa zasadnicza podbudowy dróg.

Kruszywo o wskazanych uziarnieniach spełnia wymagania polskich norm zharmonizowanych z europejskimi:

  • PN–EN 13242 - Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym;
  • PN–EN 13043 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.