Nie wymaga wibrowania, szczelnie wypełnia formy, dokładnie otula zbrojenie – nowoczesny beton samozagęszczalny, a jednocześnie beton architektoniczny.
To beton, który sam się odpowietrza i zagęszcza pod własnym ciężarem (bez wypływania zaczynu cementowego na powierzchnię, bez osadzania się grubego kruszywa na dnie). Jest gwarancją trwałej, wytrzymałej i estetycznej powierzchni. Sam w sobie jest ozdobą, więc można go pozostawić w naturalnej formie, ale nie ma też przeciwskazań, by zmienić jego fakturę mechanicznie lub opóźniając jego wiązanie środkami chemicznymi.

Główne zalety betonu EasyBet®:

  • umożliwia dokładne odwzorowanie powierzchni form (bez raków i pęcherzy),
  • doskonale sprawdza się przy odlewaniu nawet bardzo skomplikowanych kształtów,
  • można go pompować od dołu,
  • sam rozlewa się formie, co daje zdecydowanie lepszą przyczepność do zbrojenia niż w przypadku betonów tradycyjnych,
  • nie wymaga tynkowania ani zastosowania żadnej innej powłoki wykończeniowej.

Betony EasyBet® szczególnie polecane są tam, gdzie zagęszczanie tradycyjne nie jest możliwe ze względu na utrudniony dostęp lub dużą ilość i gęsto rozłożone zbrojenie. W czasie wykonywania robót budowlanych nie należy wibrować mieszanki, gdyż właśnie wtedy może dojść do segregacji składników.

Beton EasyBet® może być stosowany:

  • jako beton stropowy lub posadzkowy – posiada prawie samopoziomujące właściwości,
  • jako beton architektoniczny – przyjmowanie kształtu lub faktury deskowania,
  • w produkcji sprężonych zbiorników na ciecze, w budownictwie tunelowym (jako beton wysokowartościowy);
  • w elementach wielkogabarytowych – gdzie jest utrudnione lub niemożliwe wibrowanie,
  • do prefabrykacji – eliminacja wibrowania.

 

Produkt jest dostępny w zaznaczonych na mapce lokalizacjach.