Gotowy do użycia produkt dostarczany prosto na plac budowy – zaprawy murarskie oferowane przez Górażdże Beton to wygoda, oszczędność czasu i gwarancja najwyższej jakości.
Surowce do produkcji zapraw są dozowane wagowo wg zatwierdzonej receptury technologicznej, a dane z produkcji są rejestrowane w systemie sterującym wytwórni, co pozwala dostarczać klientowi wyrób najwyższej jakości o stabilnych parametrach technicznych.

Podstawowe parametry techniczne produkowanych zapraw zgodnie z PN-EN 998-2:

Klasa wytrzymałości na ściskanie: G (ogólnego przeznaczenia)
Konsystencja: 180-220 mm
Czas zachowania właściwości roboczych: 2160 min
Wytrzymałość na ściskanie: Klasa M5 ,M10 , M15
Początkowa wytrzymałość na ścinanie: 0,15 N/mm2 (wart. tab.)
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ10 dry): 1,17 W/mK (wart. tab.)
Współczynnik dyfuzji pary wodnej: μ 15/35 (wart. tab.)
Gęstość w stanie suchym stwardniałej zaprawy: 1950 kg/m3 (±10%)
Absorpcja wody: 0,50 kg / (m2*min0,5)
Zawartość chlorków: <0,1 % Cl
Reakcja na ogień: Euroklasa A1

 

Produkt jest dostępny w zaznaczonych na mapce lokalizacjach.