Beton tego typu stosowany jest w konstrukcjach mostowo - drogowych, dla których szczególnie istotne są: aspekty trwałościowe takie jak odporność na działanie mrozu, odporność na korozję oraz wysoka niezawodność w czasie eksploatacji konstrukcji. Zastosowanie odpowiednich cementów oraz kruszyw gwarantuje uzyskanie wysokich parametrów wytrzymałościowych oraz odporność na agresję chemiczną środowiska.

Cechy charakterystyczne betonu mostowego:

 • odporność na działanie mrozu
 • wodoszczelność min W8 wg PN-B-06250:1988
 • nasiąkliwość wagowa maksymalnie 5% wg PN-B-06250
 • zastosowanie odpowiednich kruszyw łamanych
 • wskaźnik w/c poniżej 0,50;
 • stosowane cementy od CEM I do CEM III
 • stopień konsystencji S2 / S3 dla betonów tradycyjnych oraz SF1 / SF2 dla betonów SCC
 • wysoka odporność na ścieranie
 • klasy wytrzymałości na ściskanie od C25/30 do C50/60 oraz betony wysokich wytrzymałości
 • pozostałe właściwości ustala się przyjmując specyfikę robót, czas transportu, sposób podawania mieszanki

Przykładowe realizacje z betonu mostowego:

 • Budowa Autostrady A1 odcinek Maciejów – Piekary
 • Budowa Autostrady A4 odcinek Wieliczka – Szarów
 • Budowa Drogi Ekspresowej S1 Bielsko – Cieszyn

 

Produkt jest dostępny w zaznaczonych na mapce lokalizacjach.