Wszystkie zalety betonu EasyBet® niezwykłe walory estetyczne – EasyBet® kolorowy otwiera nowy rozdział w historii budownictwa. Beton, który nie wymaga malowania ani nakładania dodatkowych powłok. Inspiruje do realizacji niebanalnych projektów.

EasyBet® kolorowy jest polecany do produkcji i wykonywania m.in.:

 • konstrukcji wylewanych „na mokro” z betonu towarowego,
 • elementów prefabrykowanych wykonywanych w różnych technologiach (także betony samozagęszczalne, betony o wysokiej wytrzymałości),
 • posadzek,
 • elementów drobnowymiarowych,
 • obiektów małej architektury.

Zalety betonów barwionych w masie EasyBet® kolorowy:

 • nie wymagają malowania (redukcja kosztów),
 • stałość koloru (nawet przy wystąpieniu odprysków betonu),
 • krótki czas realizacji projektu,
 • brak problemów wynikających z pylenia pigmentów proszkowych,
 • duża stabilność i brak sedymentacji pigmentów,
 • stabilność w barwieniu kolejnych dostaw betonu (betonowozów),
 • brak problemów z czyszczeniem sprzętu i urządzeń przed rozpoczęciem innej produkcji,
 • nie wymaga instalowania dodatkowych urządzeń dozujących,
 • możliwość dozowania domieszki barwiącej bezpośrednio do betonowowozu.

Produkt jest dostępny w zaznaczonych na mapce lokalizacjach. 

References

Muzeum Katyńskie

Muzeum Katyńskie