System Dystrybucji Energii Elektrycznej (OSD)

Strona zawiera informacje i instrukcje dla firm zainteresowanych odbiorem energii elektrycznej z Górażdze Cement SA.
Dane kontaktowe osób upoważnionych do uzgodnień i wymiany informacji w zakresie Systemu Dystrybucji Energii Elektrycznej 

Marcin Reinert - Kierownik Warsztatu Elektrycznego, 
tel.77/ 777 84 50, Fax: 77/ 777 85 73 e-mail:  marcin.reinert@gorazdze.pl  

Marek Hawrysz - Specjalista.ds Energii i OSD, 
tel. 77/ 777 84 62, Fax: 77/ 777 85 73 e-mail: marek.hawrysz@gorazdze.pl
Górażdże Cement S.A, Chorula, ul. Cementowa 1 
47-316 Górażdże, Warsztat Elektryczny.

Informujemy, że decyzją nr DZO.WKP.496.2.111.2021.MTo PW-322419 z dnia 21.10.2021 na okres od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. oraz decyzją nr DZO.WKP.496.4.72.2022.MRa1 PW-393275 z dnia 24.10.2022 na okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyznaczył przedsiębiorstwo energetyczne Górażdże Cement S.A. z siedzibą w Choruli przy ul. Cementowej 1 - sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego Górażdże Cement S.A.


Komunikat
Informujemy, że decyzją Prezesa URE 08.12.2021 została zatwierdzona nowa taryfa dystrybucyjna dla Górażdże Cement SA. Stosowna informacja zostanie przekazana wraz z fakturą za bieżący okres rozliczeniowy. Zmiany w opłatach zostaną uwzględnione od 01.01.2022. 

Instrukcja IRiESD – obowiązuje od 06.02.2024r.

Zbiór praw konsumenta

Dostępne moce, przyłączone źródła art. 7 ust 8l. PE

Taryfa dystrybucyjna

Dokumenty - wzory umów

GUD

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Decyzja URE

PDF, 238.24 KB

Kontakt OSD

DOC, 36 KB

Kompleksowe informacje dotyczące sprzedaży

 

Wskaźniki jakościowe

Kodeksy sieciowe

Wymogi NC RfG

ZIP, 21.08 MB

Wymogi NC DC

ZIP, 4.38 MB

Wymogi NC HVDC

ZIP, 15.75 MB

 

Rejestr magazynów energii elektrycznej