Nasza wieloletnia współpraca dotyczy 3 kluczowych obszarów: badawczego, edukacyjnego i kadrowego. Jednym z naszych najważniejszych przedsięwzięć jest wspólna organizacja corocznego seminarium naukowo-technicznego pt. Reologia w technologii betonu (XI już edycja sympozjum odbyła się w roku 2009).
Ponadto Górażdże sponsorują ogólnopolską Konferencję Naukową Doktorantów i Młodych Doktorów Wydziałów Budownictwa oraz Konferencję naukowo-techniczną pt. „Inżynieria procesów budowlanych” organizowaną przez Katedrę Procesów Budowlanych Wydziału Budownictwa PŚL w Gliwicach. Nasza współpraca obejmuje również odbywanie przez studentów PŚL praktyk zawodowych a także umożliwienie im pisania prac dyplomowych na przykładzie Górażdży. Spółki GG przekazują także nasze produkty (cement, kruszywa) do badań realizowanych przez PŚL.