Współpraca z uczelniami i szkołami

Od wielu lat Grupa Górażdże współpracuje ze wiodącymi ośrodkami akademickimi w Polsce. Celem tej współpracy jest wykorzystanie doświadczeń i dorobku naukowego danej uczelni oraz potencjału i pozycji Grupy Górażdże – lidera na polskim ryku cementu i jednego z największych w kraju producentów betonu i kruszyw.
Poprzez zawarte umowy o wzajemnej współpracy w praktyczny sposób promujemy zasadę transferu wiedzy pomiędzy uczelniami wyższymi a przedsiębiorstwami.
Grupa Górażdże współpracuje między innymi z następującymi ośrodkami akademickimi w Polsce:

Politechnika Śląska

Nasza wieloletnia współpraca dotyczy 3 kluczowych obszarów: badawczego, edukacyjnego i kadrowego. Więcej >

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Zgodnie z zawartą umową o współpracy umożliwiamy studentom AGH odbywanie praktyk studenckich a absolwentom oferujemy staże zawodowe. Więcej >

Politechnika Krakowska

Od kilku już lat występujemy w roli sponsora konferencji naukowo-technicznych pt. Zagadnienia Materiałowe w Inżynierii Lądowej MATBUD. Więcej >

Uniwersytet Opolski

Wraz z przyrodnikami Uniwersytetu Opolskiego od kilku lat realizujemy Program Ochrony Bioróżnorodności. Więcej >

Politechnika Opolska

W ramach współpracy z uczelnią studenci Politechniki Opolskiej mają możliwość pracy na najnowocześniejsze aparaturze kontrolno-pomiarowej znajdującej się w naszym Laboratorium materiałów Budowlanych w Strzelcach Opolskich. Więcej >