W ramach współpracy z uczelnią studenci Politechniki Opolskiej mają możliwość pracy na najnowocześniejsze aparaturze kontrolno-pomiarowej znajdującej się w naszym Laboratorium Materiałów Budowlanych w Strzelcach Opolskich. Podobnie jak w przypadku innych uczelni, z którymi podpisaliśmy umowę o współpracy umożliwiamy studentom odbywanie praktyk zawodowych, pisanie prac dyplomowych oferujemy także stypendia fundowane.