Raport zrównoważonego rozwoju 2014-2015

Raport zrównoważonego rozwoju Grupy Górażdże za lata 2014-2015 podsumowuje ostatnie lata działalności w obszarze praktyk związanych z trzema filarami zrównoważonego rozwoju: ekonomii, ekologii i społecznej odpowiedzialności.  Publikacja  zawiera prezentację najważniejszych obszarów działalności firmy dotyczących jej oddziaływania na środowisko, otoczenia rynkowego, relacji ze społecznością lokalną oraz relacji z pracownikami. Raport został sporządzony zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi raportowania Global Reporting Initiative GRI G.4, wraz z ujęciem wskaźników zalecanych suplementem sektorowym dla przedsiębiorstw wydobywczych.
W procesie przygotowywania raportu zrealizowano sesję dialogową z udziałem interesariuszy zewnętrznych opartą na standardzie AA1000, w ramach której zebrano oczekiwania interesariuszy wobec treści raportu. Bezcenny wkład w przygotowanie treści raportu za lata 2014-2015  mieli również pracownicy spółek Grupy Górażdże, którzy poprzez udział w spotkaniach dialogowych i badaniu poprzedzającym przygotowanie publikacji, przyczynili się do zidentyfikowania najważniejszych tematów i zagadnień oraz opracowania materiałów, które znalazły odzwierciedlenie w raporcie.