Dokumentacja archiwalna

Niniejsza strona zawiera dokumentację archiwalną dotyczącą produktów Górażdże Cement S.A.  min. deklaracje właściwosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodności itp.

Cement Premium 42,5R

Cement portlandzki popiołowy CEM II/B-V 42,5R

Cement portlandzki żużlowy CEM II/A-S 52,5N

Archiwalne dokumenty dotyczące cementu CEM II/A-S 52,5N do pobrania w formie pliku pdf:

Cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 32,5R-NA

Archiwalne dokumenty dotyczące cementu CEM II/B-S 32,5R-NA do pobrania w formie pliku pdf:

Cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 42,5N-NA

Cement hutniczy CEM III/A 32,5N-LH/HSR/NA

Cement hutniczy CEM III/A 52,5N-NA

Cement hutniczy CEM III/B 42,5L - LH/SR/NA

Archiwalne dokumenty dotyczące cementu CEM III/B 42,5L-LH/SR/NA-NA do pobrania w formie pliku pdf:

Cement wieloskładnikowy CEM V/A (S-V) 42,5N - LH/HSR/NA

Cement EKO 22,5

Archiwalne dokumenty dotyczące cementu EKO 22,5 do pobrania w formie pliku pdf:

Maciej Batog

Koordynator ds. Badań i Rozwoju

Katarzyna Synowiec

Koordynator ds.Marketingu Technicznego i Szkoleń

Górażdże Cement SA ul.Cementowa 1, Chorula
47-316 Górażdże
Polska