Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Kluczowym obszarem długotrwałej współpracy pomiędzy Grupą Górażdże a Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie jest wspólne prowadzenie prac naukowo-badawczych. Zgodnie z zawartą umową o współpracy umożliwiamy studentom AGH odbywanie praktyk studenckich, a absolwentom oferujemy staże zawodowe.
Poprzez wzajemne uzgadnianie tematów prac badawczych i magisterskich promujemy zasadę dwustronnego transferu najnowszej wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowymi i studentami AGH a kluczowymi pracownikami Spółek Grupy Górażdże. W ramach promowania Grupy Górażdże jako atrakcyjnego Pracodawcy organizujemy liczne spotkania i prezentacje dotyczące działalności biznesowej Grupy. 

Wspieramy studentów oferując również atrakcyjne stypendia,

Stypendia_AGH

PDF, 1.89 MB

a także Konkurs na najlepszą pracę inżynierską i magisterską na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki:

 

 

 

 

 

Stypendia.

Konkurs na najlepszą pracę inżynierską i magisterską.