MASTER 42,5N
MASTER 42,5N jest odpowiedzią na potrzeby obiektów narażonych na agresywne środowisko. Świetnie sprawdzi się jako spoiwo przy budowie zbiorników na szambo, oczyszczalni ścieków, obiektów budownictwa rolniczego i składowisk odpadów. Z powodzeniem można wykonywać z niego również fundamenty, stropy czy wieńce.Znakomicie sprawdzi się także przy wykonaniu posadzek, a zaprawy tynkarskie i murarskie stworzone z jego domieszką będą charakteryzować się jasną barwą i bardzo dobrą urabialnością. Stosując cement MASTER 42,5N ograniczamy występowanie wykwitów węglanowych, a dobrze zaprojektowany beton z użyciem tego spoiwa charakteryzuje się przyrostami wytrzymałości nawet po wielu latach użytkowania konstrukcji.

Zastosowanie:

 • Produkcja betonu zwykłego klas od C 8/10 do C 40/50 i wyższych
 • Wykonywanie betonów narażonych na działanie środowisk agresywnych chemicznie (oczyszczalnie ścieków, roboty górnicze, składowiska odpadów, płyty pod obornik, zbiorniki na szambo)
 • Wykonywanie fundamentów, stropów i wieńców, schodów, tarasów, ścian oporowych
 • Produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych (bloczki betonowe, kostka brukowa, pustaki ścienne i stropowe)
 • Produkcja elementów poddanych niskociśnieniowej obróbce cieplnej
 • Wylewki podłogowe
 • Stabilizacja gruntów
 • Produkcja zapraw murarskich i tynkarskich

Efekty stosowania cementu MASTER 42,5N:

 • Wysoka odporność zapraw i betonów na agresję chemiczną
 • Wysoka wytrzymałość początkowa
 • Bardzo dobra dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach twardnienia
 • Bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
 • Zmniejszona tendencja do występowania wykwitów węglanowych
 • Jasna barwa

Cement MASTER 42,5N jest oferowany przez GÓRAŻDŻE CEMENT SA w workach 25 kg na paletach ofoliowanych.

Okres gwarancji na cement MASTER 42,5N wynosi 120 dni od daty umieszczonej na worku.

Cement powinien być przechowywany zgodnie z warunkami określonymi w „Zasadach odpowiedzialności za produkt - GÓRAŻDŻE CEMENT SA”.