Workers

Zarząd koncernu Heidelberg Materials odwiedził Polskę

W minionym tygodniu gościliśmy w Polsce zarząd koncernu Heidelberg Materials z CEO dr Dominikiem von Achtenem na czele.

W trakcie trzydniowej wizyty szefostwo koncernu miało okazję odwiedzić Cementownię Górażdże, Centrum Rozwoju i Wdrożeń Produktów w Choruli oraz przemiałownię Ekocem w Dąbrowie Górniczej. Mogliśmy także zaprezentować zarządowi jedną z prowadzonych przez nas obecnie inwestycji: budowę Zakładu Recyklingu Betonu, który powstaje przy Ekocemie. To przełomowy projekt zarówno w skali naszego kraju, jak i dla całego koncernu, bowiem zastosowane przez nas pilotażowo rozwiązania pozwolą ocenić dobór technologii i wypracować standard dla pozostałych krajów.

Wizyta była jednak przede wszystkim okazją do dyskusji o najważniejszych dla naszej branży i koncernu tematach: wyzwań związanych z dekarbonizacją, szans, jakie daje gospodarka cyrkularna, zrównoważone budownictwo oraz transformacja cyfrowa.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie wizyty w Polsce. Wybór akurat naszego kraju przez zarząd Heidelberg Materials nie był przypadkowy. Jesteśmy zaangażowani w kluczowe dla całej Grupy inwestycje, a koncern wiąże z nami duże nadzieje i oczekiwania

– podsumował Andrzej Reclik, dyrektor generalny Grupy Górażdże.

Workers

Zarząd koncernu Heidelberg Materials odwiedził Polskę. caption looks like this

Zarząd koncernu Heidelberg Materials odwiedził Polskę.

Zarząd koncernu Heidelberg Materials odwiedził Polskę.

Zarząd koncernu Heidelberg Materials odwiedził Polskę.

Zarząd koncernu Heidelberg Materials odwiedził Polskę.

Zarząd koncernu Heidelberg Materials odwiedził Polskę.