XII Dni Betonu

XII Dni Betonu już za nami. Wiodącym tematem w tym roku były rozwiązania niskoemisyjne w budownictwie. Heidelberg Materials Polska także miało swój wkład w całe wydarzenie. W prezydium sesji "Beton a zrównoważone budownictwo" zasiadł Wiesław Adamczyk, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Techniczny. Jednym z moderatorów debaty "Beton niskoemisyjny. Perspektywy i wyzwania rynku..." organizowanej przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego był Artur Golda, Dyrektor Centrum Technologicznego Betotech. Natomiast przedstawiciele Centrum Technologicznego Betotech sp. z o.o. wraz z partnerami z branży przygotowali 3 wystąpienia:

  1. „Kształtowanie mrozoodporności betonów niskoemisyjnych wykonanych z nowych rodzajów cementów CEM II/C-M i CEM VI” autorstwa Michała Tałaja, Jakuba Bakalarza, Barbary Batog, Macieja Batoga, Damiana Dziuka wszyscy z Centrum Technologicznego Betotech sp. z o.o. 
  2. „Wpływ stosowania cementów niskoemisyjnych na właściwości betonu oraz trwałość drobnowymiarowych dwuwarstwowych elementów wibroprasowanych” autorstwa Macieja Batoga, Jakuba Bakalarza z Centrum Technologicznego Betotech sp. z o.o. we współpracy z Michał Oleksik, Arkadiusz Ignerowicz, Arkadiusz Fornal (Atlas sp. z o.o.) oraz Wioletty Wojtkiewicz – Drog-Bruk sp. z o.o.
  3. „Wykorzystanie cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/A w betonowych elementach sprężonych w infrastrukturze drogowej” autorstwa Macieja Batoga z Centrum Technologicznego Betotech sp. z o.o. we współpracy z Krzysztofem Zychowiczem (Betard sp. z o.o.) i Michałem Zapałą (Master Builders Solutions Polska sp. z o.o.)

Nie byłoby to możliwe bez zespołu profesjonalistów z Centrum Technologicznego Betotech sp. z o.o. oraz naszych partnerów. Wspólna praca umożliwiła powstanie wygłoszonych referatów. Najlepszym dowodem na interesujące podejście do omawianych tematów jest Nagroda Publiczności Dni Betonu, którą otrzymała prezentacja "Wpływ stosowania cementów niskoemisyjnych na właściwości oraz trwałość drobnowymiarowych elementów wibroprasowanych". Biorąc po uwagę, że jednym z celów współczesnego budownictwa jest ograniczenie emisyjności, skupiała się ona na wymaganiach stawianych elementom sprężanym dla obiektów inżynierskich oraz omawiała wyniki badań porównawczych z zastosowaniem dwóch rodzajów cementów typu CEM I oraz CEM II. 
 

XII dni betonu 1.

XII dni betonu 2.

XII dni betonu 3.

XII dni betonu 4.

XII dni betonu 5.