Wręczyliśmy nagrody za najlepsze prace magisterskie i inżynierskie

Poznaliśmy laureatów konkursu, który w ubiegłym roku ogłosiła firma Górażdże Cement we współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Ideą główną konkursu na najlepszą pracę magisterską oraz inżynierską było zainteresowanie absolwentów studiów I i II stopnia WIMiC zagadnieniami z zakresu inżynierii materiałowej i ceramiki, ale w odniesieniu do branży cementowej. Na przygotowanie i obronę prac mieli czas do września 2023 roku.

Z początkiem października komisja konkursowa oceniła złożone prace i przyznała nagrody. W jurorskim gronie zasiedli fachowcy z WIMiC oraz Heidelberg Materials Polska: dr hab. inż. Jerzy Jedliński – profesor AGH, Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, prof. dr hab. Jan Deja – Prodziekan ds. Współpracy AGH, Wiesław Adamczyk – Dyrektor Techniczny, Wiceprezes Zarządu Górażdże Cement SA oraz Artur Golda – Dyrektor Centrum Technologicznego Betotech Sp. z o.o.

A oto autorzy zwycięskich prac:

I miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską oraz nagrodę w wysokości 7000 złotych otrzymała Martyna Gos, autorka pracy pt. „Wpływ domieszek przyspieszających wiązanie na hydratację oraz właściwości cementów portlandzkich wieloskładnikowych”.

II miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską oraz nagrodę w wysokości 5000 złotych komisja konkursowa przyznała Patrycji Ziębie za pracę pt. „Trwałość mrozowa betonów otrzymanych na cementach CEM II/B-LL”.

III miejsce w konkursie na najlepszą pracę magisterską oraz nagrodę w wysokości 3000 złotych otrzymał Mateusz Bryła za pracę pt. „Żużel jako surowiec do produkcji klinkieru w kontekście zrównoważonego rozwoju przemysłu cementowego”.

Komisja konkursowa zdecydowała także o przyznaniu I miejsca w konkursie na najlepszą pracę inżynierską, które – wraz z nagrodą w wysokości 5000 złotych - trafiło do Marceliny Szołdry za przygotowanie i obronę pracy pt. „Badania wpływu węglanu wapnia na właściwości cementów wieloskładnikowych”.

Wręczenie nagród miało miejsce w piątek, 6 października, w Krakowie, w trakcie uroczystych obchodów jubileuszu 75-lecia Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Laureaci konkursu otrzymali je z rąk Wiceprezesa Wiesława Adamczyka, Dyrektora Technicznego oraz Członka Zarządu Jacka Połącarza, Dyrektora Personalnego.

Cieszy nas bardzo, gdy możemy nagradzać młodych, zdolnych ludzi, którzy swoje zainteresowania zawodowe skierowali w stronę przemysłu cementowego – mówi Dyrektor Jacek Połącarz. – To nie przypadek, że konkurs organizujemy właśnie tutaj, we współpracy z WIMiC. To w pewnym sensie „nasz” wydział, bo wielu naszych obecnych pracowników właśnie na tej uczelni kończyło studia. Dla uczących się tutaj przyszłych fachowców drzwi naszej firmy są zawsze otwarte i wierzę, że będą się u nas kształtować zawodowe kariery niejednego z nich.

najlepsze prace magisterskie i inżynierskie.

najlepsze prace magisterskie i inżynierskie 2.

najlepsze prace magisterskie i inżynierskie 3.

najlepsze prace magisterskie i inżynierskie 4.