Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna

Na terenie Kopani Wapienia "Górażdże" uruchomiono kilka lat temu ścieżkę przyrodniczo-dydaktyczną, której celem jest pokazanie unikatowych walorów przyrodniczych tego terenu. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie realizowane w czynnej kopalni w Polsce. Na liczącej dwa kilometry ścieżce umieszczono tablice z opisem występujących tu cennych gatunków flory i fauny, przygotowano też miejsca widokowe.

Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna powstała w ramach programu ochrony bioróżnorodności i została zaprojektowana głównie jako przedsięwzięcie służące edukacji przyrodniczej młodzieży szkolnej i studentów. 

Ponieważ  znajduje się na terenie czynnej kopalni, można ją zwiedzać tylko w zorganizowanych grupach po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem Kopalni „Górażdże”.

Dane kontaktowe:

tel. (77) 777 85 55
e-mail: robert.retkiewicz@gorazdze.pl

Robert Retkiewicz

Górażdże Cement SA ul. Cementowa 1, Chorula
47-316 Górażdże
Polska